§

civilní spory
komunální právo
právo nemovitostí
rodinné právo
vymáhání pohledávek
právo obchodních společností
obhajoba v trestním řízení